DYOHEAT ETS COAT (P98)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri
Gorunum: Mat
Yoğunluk:2,60-2,80 gr/ml
Katı Madde %: Hacmen: 50-55
Teorik vayılma alanı: 10m2/lt(50/iKFK)440 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):1 birim Dyoheat ETS Coat A 2,5 birim H98 Dyoheat ETS COAT B
Karışım Ömrü: 3 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 40p / W FT: 78JJ DFT: 75|i/WFT: 148Lİ
Kuruma Süreleri(50 u KFK):
Dokunma Kuruma : -10-20 dk/20°C/%65 nem
Sert Kuruma        : -1 saat/20°C/%65 nem
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
İkinci kat boya olarak epoksi esaslı ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.
ikinci katın uygulama süresi ASTM D4752-87* normuna göre yapılan MEK testi ile belirlenmelidir. Tavsiye edilen kuru film kalınlığında ve ortam şartlarında 1 gün sonra ikinci kat boya uygulaması yapılabilir.
Depolama Süresi:
Dyoheat ETS Coat A: Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda sıcaklığı.
Dyoheat ETS Coat B: Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI:
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 0°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylcnmc noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA:
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Astarlama öncesi, yüzeyler ISO 8501-Tc göre Sa 2/4 seviyesinde pürüzlendirilmelidir.
Dyoheat ETS Coat A, Dyoheat ETS Coat B önerilen oranlarda karıştırılır. Dyoheat ETS Coat B karıştırılarak ilave edilmelidir. Uygulama öncesinde ve uygulama sırasında, karışım ara ara karıştırılarak, yüksek yoğunluklu çinkonun dibe çökmesi önlenmelidir.
Ürün nem kürlenmelidir. Bu nedenle uygulama sırasında relatif nem minimum %50 olmalıdır. Kuruma için ideal nem oranı %65 ve üzeridir.
Uygulama Sırasında;
Hava sıcaklığı : +0°C ile +50°C
Relatif Nem : min %50
Yüzey Pürüzlülük Profili: Rz 50-70 n
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç -170 bar -4 bar
Meme çapı 0,48-0,63 mm 0,019-0,025 inç 1.8-2,2 mm 0,070 – 0,085 inç
UYARILAR
Dyoheat ETS Coat A ve Dyoheat ETS Coat B neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz. Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLİK ve GÜVENLİK
Dyoheat ETS Coat A, Dyoheat ETS Coat B uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri almarak çalışılmalıdır.
Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.