DYOHEAT ETS PRIMER A (P97)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Oksit kırmızı
Görünüm:Mat
Yoğunluk:1.55 – 1,65 gr/ml
Katı Madde %:Hacmen: 30-34
Teorik yayılma alanı:16m2/lt(20liKFK)560 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyoheat ETS Primer A 55,5 birim H97 Dvoheat ETS Primer B
Karışım Ömrü:5-6 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 20Lİ / W FT: 60Lİ DFT: 30Lİ / W FT: 90Lİ
Kuruma Süreleri(20 |i KFK):
Dokunma Kuruma : -5-10 dk/20°C
Sert Kuruma        : -1 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
İkinci kat boya olarak epoksi esaslı ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.
ikinci katın uygulama süresi ASTM D4752-87* normuna göre yapılan MEK testi ile belirlenmelidir. Tavsiye edilen kuru film kalınlığında ve ortam şartlarında 1 gün sonra ikinci kat boya uygulaması yapılabilir.
Alevlenme Noktası:23°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyoheat ETS Primer A: Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda sıcaklığı.
Dyoheat ETS Primer B: Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI:
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylcnmc noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Astarlama öncesi, yüzeyler ISO 8501-1 ‘e göre Sa 2V2 seviyesinde pürüzlendirilmelidir.
Dyoheat ETS Primer A, Dyoheat ETS Primer B önerilen oranlarda karıştırılır. Dyoheat ETS Primer B karıştırılarak ilave edilmelidir. Uygulama öncesinde ve uygulama sırasında, karışım ara ara karıştırılarak, yüksek yoğunluklu çinkonun dibe çökmesi önlenmelidir.
Hazırlanan astar 15-20 mikron kuru film kalınlığı verecek
şekilde 1-2 kat uygulanır. Ürün nem kürlenmelidir. Bu nedenle
uygulama  sırasında  relatif nem   minimum  %50  olmalıdır.
Kuruma için ideal nem oranı %65 ve üzeridir.
Uygulama Sırasında;
Hava sıcaklığı : +5°C ile +50°C
Relatif Nem : min %50
Yüzey Pürüzlülük Profili: Rz 50-70 \ı
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç -170 bar -4 bar
Meme çapı 0,43 -0,63 mm 0,017 -0,025 inç 1,8-2,2 mm 0,070 – 0.085 inç
UYARILAR
Dyoheat ETS Primer A ve Dyoheat ETS Primer B neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz. Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLIK ve GÜVENLİK:
Dyoheat ETS Primer A, Dyoheat ETS Primer B uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır.
Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.