DYOHEAT TOPCOAT 250 (C92)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri
Gorunum:Metalik
Yoğunluk:1.10-1,30 gr/ml
Katı Madde %:Hacmen: 40-46
13,3 m2/lt (30 mikron kuru film)
Teorik yayılma alanı:530 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):
100 birim Dyoheat Topcoat 250
10-15 birim T91 Dyoversal Thinner veya Dyopox Thinner
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 20u / WFT: 50jı DFT: 50L1/WFT: 100Lİ
Kuruma Süreleri(30 mikron KFK):
Sert Kuruma : -2 saat /20°C
Kürlenme süresi    : -2 saat/200°C
Katlararası bekleme:
Min: 2 saat 20°C
Max:Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:23°C den büyük.
Depolama Süresi:Dyoheat Topcoat 250: Açılmamış ambalajında en az 12 ay/oda sıcaklığı.

ORTAM KOŞULLARI
Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.

YÜZEY HAZİRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz. tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Dyoheat Topcoat 250 ve Dyoversal Thinner önerilen oranlarda karıştırılır.
Uygulama Şekli:
Ekipman    Havasız püskürtme    Havalı püskürtme
Basınç    -120 bar    ~4 bar
Meme çapı    0,33-0.45 mm 0,013-0.018 inç    1,4 – 1,8 mm 0.055 – 0.070 inç

UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(-20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyoheat Topcoat 250 ve Dyoversal Thinner tiner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.