DYOHEAT TOPCOAT 600 (C90)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri
Görünüm:Metalik
Yoğunluk:1.10-1,30 gr/ml
Katı Madde %:Hacmen: 35-40 13 m2/lt (30 mikron kuru film)
Teorik vavılma alanı: 540 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyoheat Topcoat 600 5-10 birim T91 Dyoversal Thinner
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 20u / WFT: 50u DPT: 50u / WFT: 100u
Kuruma Süreleri(30 mikron KFK):
Sert Kuruma -3 saat /20°C
Kürlenme süresi •2 saat/200°C
Katlararası bekleme:
Min: 2 saat 20°C
Max:Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:21°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyoheat Topcoat 600: Açılmamış ambalajında en az 12 ay/oda sıcaklığı.

ORTAM KOŞULLARI
Yüzey sıcaklığı çiylenmc noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşın sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.

YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Dyoheat Topcoat 600 ve Dyoversal Thinner önerilen oranlarda karıştırılır.
Uygulama Şekli;
Ekipman
Havasız püskürtme    Havalı püskürtme
Basınç    -120 bar    -4 bar
Meme çapı    0.33-0.45 mm 0,013- 0,018 inç    1.4 – 1.8 mm 0.055 – 0.070 inç

UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar*-20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyoheat Topcoat 600 ve Dyoversal Thinner tiner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.