DYOKYD HS TOPCOAT (C80)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Her renk yapılabilir, özel renkler için Dyo’ya danışınız
Görünüm: Yan mat
Yoğunluk:1,50 — 1.60 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %: Hacmen: 53-56 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı:10,6 m2/lt (50 mikron kuru film) 420 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça);100 birim Dyokyd HS Topcoat 10-20 birim Dyokyd Thinner
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 50u / WFT: 90p DFT: 100u  WFT: 180^
Kuruma Süreleri(50 mikron KFK):
Dokunma Kuruması    : -15 dakika /20°C
Sert Kuruma    : ~1 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 5 saat 20°C
Max:Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:21°C den büyük.
Depolama Süresi:Dyokyd HS Topcoat: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.

ORTAM KOŞULLARİ
Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.

YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Dyokyd HS Topcoat ve Dyokyd Thinner önerilen oranlarda karıştırılır.
Uygulama Şekli:
Ekipman    Havasız püskürtme    Havalı püskürtme
Basınç    -150 bar    -4 bar
Meme çapı    0.43-0,53 mm 0,015-0,021 inç    1,8-2,2 mm 0.070- 0,085 inç

UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(-20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyokyd HS Topcoat ve Dyokyd Thinner tiner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.