DYOPOL HS TOPCOAT (C71)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Her renk yapılabilir, özel renkler için Dyo’ya danışınız
Görünüm: Parlak
Yoğunluk:1.00 – 1.50 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %:Hacmen: 50-55 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı:10.6 m2/lt (50 mikron kuru film) 420 gr/lt
Karışım Oram(Ağırlıkça):100 birim Dyopol HS Topcoat-71 20 birim H60 Dyopol Hardener 10-15 birim Dyopol Thinner
Karışım Ömrü:4-5 saat/20oC
Kuru Film Kalınlı:DFT: 50Lİ / WFT: 95Lİ DFT: 80LL/WFT: 150LL
Kuruma Süreleri(50 mikron KFK):
Dokunma Kuruması    : ~3 saat /20°C
Tam Kürlcnmc    : ~7 eün/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 10saat20°C
Max:Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:23°C den büyük
Depolama Süresi:
Dyopol HS Topcoat-71: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopol Hardener: Açılmamış ambalajında en az 6 ay/oda sıcaklığı.

ORTAM KOŞULLARI
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min
0°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenmc noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.

YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Dyopol HS Topcoat-71. Dyopol Hardener ve Dyopol Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Sertlcştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Uygulama Şekli:
Ekipman    Havasız püskürtme    Havalı püskürtme
Basınç    -150 bar    ~4 bar
Meme çapı    0,33 -0.45 mm 0.013-0.018 inç    1,4 – 1.8 mm 0.055 – 0,070 inç

UYARILAR
Dyopol Hardener neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz. Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız.
Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK
DYOPOL HS- Topcoat-71. Dyopol Hardener ve Dyopol Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.