DYOPOX GF COAT (R30)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri.
Görünüm:Yarı mat
Yoğunluk:1.65 – 1,80 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %:Hacmen: 83-86 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı: 2,85 m2/lt (300 mikron kuru film) 130 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox GF Coat 15 birim HI 1 Dyopox Hardener 10-15 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü: 3-4 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 250p / WFT: 290ji DFT: 350^/ WFT: 410u
Kuruma Süreleri(300 mikron KFK):
Dokunma Kuruma :-10 saat/20°C
Sert Kuruma        : -24 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 7 saat 20°C /
Max: 45 gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:23°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox GF COAT: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşın sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Arakatın altına uygulanacak astar öncesi, yüzeyler ISO 8501-Te göre Sa 2Vz seviyesinde pürüzlendirilmelidir.
Dyopox GF COAT, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Yüzey Pürüzlülük Profili: Rz 50-70 p
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme
Basınç -250 bar
Meme çapı 0,63-0,89 mm 0,025-0.035 inç
UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcakhklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox GF COAT, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.