DYOPOX MASTIC (R11)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk: Gri, Beyaz
Görünüm:  Yarı mat
Yoğunluk: 1,7 0 – 1,80 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %: Hacmen: 80-85 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı :8,46 m2/lt (100 mikron kuru film) 135 gr/lt
Karışım Oram(Ağırlıkça):100 birim Dyopox Mastic 15 birim HI 1 Dyopox Hardener 10-15 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü:3-4 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 60ji / WFT: 70 \x DFT: 250|i / WFT: 295JI
Kuruma Süreleri(100 mikron KFK):
Dokunma Kuruma : -7 saat /20°C
Sert Kuruma        : -24 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme;
Min: 5 saat 20°C /
Max: 30 gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası;23°Ç den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox Mastic: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI
Uygulama esnasmda ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı inin 5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylcnme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşın sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Arakatın altına uygulanacak astar öncesi, yüzeyler ISO 8501 -1 ‘e göre Sa 21/2 seviyesinde pürüzlcndirilmelidir. Dyopox Mastic, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Sertlcştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Yüzey Pürüzlülük Profili: Rz 50-70 p
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basmc -170 bar ~4 bar
Meme çapı 038 – 0,53 mm 0,015-0,021 ine 1,8- 2,2 mm 0,070 – 0,085 inç
UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(^20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox Mastic. Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.