DYOPOX MIDCOAT-T (R72)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri. Beyaz
Görünüm: Yarı mat
Yoğunluk:1.65 – 1.80 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %: Hacmen: 83-86 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı: 8,54 m2/lt (100 mikron kuru film) 130 gr/lt
Karışım Oranı(Aöırlıkça):100 birim Dyopox Midcoat-T 15 birim HI 1 Dyopox Hardener 10-15 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü: 3-4 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 100p/WFT: 120p DFT: 250u/WFT: 295p
Kuruma Süreleri(100 mikron KFK):
Dokunma Kuruma : -10 saat /20°C
Sert Kuruma    : -30 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 7 saat 20°C /
Max: 45 gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:23°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox Midcoat-T: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler İSO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Arakatın altına uygulanacak astar öncesi, yüzeyler ISO 8501-1’e göre Sa İV* seviyesinde pürüzlendirilmclidir.
Dyopox Midcoat-T. Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Sertlcştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Uygulama Şekli:
Ekipman               Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç -170 bar ~4 bar
Meme çapı 0,38-0,53 mm 0,015-0,021 inç 1,8- 2.2 mm 0.070-0.085 ine
UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox Midcoat-T, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.