DYOPOX MS COAT (P11)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri, Beyaz
Görünüm:  Mat
Yoğunluk: 1.65 – 1,75 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %: Hacmen: 64-70 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı:13,1 m2/lt (50 mikron kuru film) 300 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox MS Coat 12 birim H06 Dyopox Hardener 10-15 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü:7-8 saat/20°C
Kuru Film Kaimin:DFT: 40n/WFT:60n DFT: 120u/WFT: 180jı
Kuruma Süreleri(100 mikron KFK):
Dokunma Kuruma : -4 saat /20°C
Sert Kuruma        : -15 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 2 saat 20°C /
Max: 7 gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:23°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox MS coat: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI  :
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min
5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA :    
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi
ve UYGULAMA kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun
işlem ile hazırlanmalıdır. Astar öncesi, yüzeyler İSO 8501-1 ‘e göre Sa 214 seviyesinde
pürüzlcndirilmclidir.
Dyopox MS Coat, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç -170 bar -4 bar
Meme çapı 0,38 – 0.53 mm 0.015-0,021 inç 1,8- 2.2 mm 0,070 – 0,085 inç
UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcakhklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox MS Coat, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.