DYOPOX MS TOPCOAT (C05)

DYOPOX MS TOPCOAT (C05)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:

Renk:Her renk yapılabilir.
Görünüm: Yarı Mat
Yoğunluk:1,30 – 1,50 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %:Hacmen: 56-60 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı:11,7 m2/lt (50 mikron kuru film) 360 er/İt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox Ms Topcoat 20 birim H08 Dyopox Hardener 10-20 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü: ~6-8saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı: DFT 50)i / WFT: 85LI DFT: 80^/WFT: 140LI
Kuruma Süreleri(50 mikron kfk):
Dokunma Kuruması    : ~4 saat /20°C
Sert Kuruma    : -15 saat/20°C
Film kalınlığı vc ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir
Katlararası bekleme;
Min: 5 saat 20°C / Max: 10 gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:23°C den büvük.
Depolama Süresi:
Dyopox MS Topcoat: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.

ORTAM KOŞULLARI
Uygulama esnasında ve kuruma sürecindeprtam sıcaklığı inin 5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırmayapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ort amda yapılacak uygulamaâr için teknik servis biriminden bilgi alınız.

YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyderuzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Son kat altına uygulanacak astar öncesi, yüzeyler ISO 850V1 ‘e göre Sa 21/? seviyesinde pürüzlendirilmelidir.
Dyopox MS Topcoat ve Dyopox Hardener önerilen oranlarda karıştırılır. Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir. Karışım ömrü dikkate alınarak seri olarak uygulama yapılmalıdır.
Uygulama Şekli
Ekipman    Havasız püskürtme    Havalı püskürtme
Basınç    -140 bar    -4 bar
Meme çapı    0,38 -0.48 mm 0.015- 0,019 inç    1,8- 2.2 mm 0.070 – 0,085 inç

UYARILAR
Ürünün karışım ömrü sıcaklık arttıkça kısalacağı için, sıcak ortamlarda yapılacak uygulamalarda aşırı miktarda karışım hazırlanmamalıdır.
Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulama öncesi boya ve sertleştiricinin min. 15°C olmasına dikkat edilmelidir. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK   
Dyopox MS Topcoat ve Dyopox Hardener   uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreyezararh olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır.
Ayrıca depolama ve taşıma sırasındada gerekli önlemler alınmalıdır.