DYOPOX PHENOLIC (C20)

SERTİFİKALAR

M1L-PRF-4556F standardına uygunluğu bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilip raporlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri. Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi
Görünüm:Yan mat
Yoğunluk:1,60 – 1.70 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %:Hacmen: 67-72 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı: 2,7 m2/lt (250 mikron kuru film)280 gr/lt
Servis sıcaklığı:Kuru; 160°C, Su içinde; 90°C
Karışım Oranı(Ağırlıkça):
13 birim Dyopox Phenolic
1 birim H20 Dyopox Hardener
0-5 birim Dyopox Thinner
îndüksivon zamanı:20 dk / 20°C
Karışım Ömrü:3-4 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:
DFT: 200n/WFT: 285|i
DFT: 300^1/WFT: 430^1
Kuruma Süreleri(250 mikron KFK):
Dokunma Kurumaı : -8 saat /20°C
Sert Kuruma    : -16 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme;
Min. 16 saat, Max 21 gün / 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz. yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası: 23°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox Phenolic: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıca

ORTAM KOŞULLARI
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 10°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilsi alınız.

YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler TSO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Arakatın altına uygulanacak astar öncesi, yüzeyler ISO 8501-1 ‘e göre Sa 2/4 seviyesinde pürüzlcndirilmelidir.
Yüzey pürüzlülük profili: Rz:50-70p
Dyopox Phenolic, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Uygulama Şekli:
Ekipman    Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç    -150 bar    -4 bar
Meme çapı 0,45-0,68 mm 0,018-0.027 inç    1,8-2,2 mm 0.070 – 0,085 inç

UYARILAR
Uygun ol mayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcakhklar(~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox Phenolic, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.