DYOPOX SF PRIMER (P55)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk:Renksiz
Yoğunluk:1,00 – 1,20 gr/ml
Katı Madde %:Hacmen: 100 200-400 gr/m2
Teorik vavılma alanı:0 er/İt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox SF Primer 50 birim H21 Dyopox Hardener
Karışım Ömrü:1 saat /20°C
Kuruma Süreleri(50 mikron KFK):
Dokunma Kuruma : -10 saat /20°C
Sert Kuruma        : -24 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Alevlenme Noktası:55°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox SF Primer: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı-
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA  
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
Parlak betona uygulama yapılmamalıdır. Yüzey uygun yöntemlerle pürüzledirilmclidir. Aşındırıcı raspa, yüksek basınçlı su veya el aletleri kullanılabilir. Mekanik temizliğin mümkün olmadığı durumda asit ile aşındırma yapılabilir. %5Tik nitrik asit veya fosforik asit çözeltisi önerilir. Kuvvetli asitlerin kullanımı sırasında uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. Betonu destekleyen donanımların asitten zarar görmemesi için, asit ile muamele işleminden önce, beton su ile doyurulmahdır. Asit işleminden 4-5 dakika sonra düşük basınçlı tatlı su ile yüzey yıkanmalıdır. Yüzey 2 gün boyunca iyi havalandırılarak kurutulmalıdır. Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 5°C olmalıdır.
Uygulama Şekli:
Ekipman Rulo Havasız püskürtme
Basınç – -120 bar
Meme çapı – 0.43-0,63 mm 0,017-0.025 inç
UYARILAR
Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(-20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir. Ekipman temizliği için çözücü tinerler kullanılabilir.
Beton yüzevi doyurmak amaçlı kullanılan. Dyopox SF Primer’in fazlası pürüzsüz ve camsı bir yüzey oluşturacağı için, bu şekilde birikmiş yerler tekrar pürüzlendirilmelidir. Aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamda uygulama yapılmamalıdır. Karışımı yapılmış astar, uygulama sırasında gölge ve serin yerde tutulmalıdır. Dyopox SF Primer ve Dyopox Hardener önerilen oranda karıştırılmalı, sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir. Karışım ömrü dikkate alınarak ve kullanım hızına göre karışım yapılmalı, sıcak ortamlarda karışım miktarları daha da az tutulmalıdır.
SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox SF Primer, Dyopox Hardener uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.