DYOPOX SF TOPCOAT (C11)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Her renkte yapılır
Görünüm:Parlak
Yoğunluk:1,40 – 155 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %:Hacmen: 100 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı:10 m2/lt (100 mikron kuru film) 0 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox SF Topcoat 25 birim HI 1 Dyopox Hardener
Karışım Ömrü:1 saat /20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 100u WFT: 100p DFT: 300u ‘ WFT: 300u
Kuruma Süreleri(50 mikron KFK):
Dokunma Kuruma : -10 saat /20°C
Sert Kuruma    : -48 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 24 saat 20°C / Max: 7 gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:55°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox SFTopcoat: Açılmamış ambalajında en az I yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.

ORTAM KOŞULLARI
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.

YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz. tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Son kat öncesi, yüzeyler ISO 8501 -1 ‘e göre Sa 2/4 seviyesinde pürüzlendirilmelidir.
Dyopox SF Topcoat ve Dyopox Hardener önerilen oranlarda karıştırılır. Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Yüzey Pürüzlülük Profili: Rz 50-70 p
Uygulama Şekli:
Ekipman    Havasız püskürtme
Basınç    -300-350 bar
Meme çapı    0.48-0.63 mm 0.019-0.025 inç

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(-20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
Dyopox SF Topcoat. Dyopox Hardener uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.