DYOPOX SHOP PRIMER (P01)

ÜRÜN KODU: P01-4888-ST
TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:oksit kırmızı, gri
Gorunum: Mat
Yoğunluk:1,15 – 1,25 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %:Hac men: 25-29 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı: 13 m2/lt (20 mikron kuru film) 650 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox Shop Primer 40 birim H01 Dyopox Hardener 10-11 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü:12-16 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı
DFT: 15u/WFT:55^i DFT: 25u. / W FT: 95^
Kuruma Süreleri(20 mikron KFK):
Dokunma Kuruma : 2-5 dk /20°C
Sert Kuruma        : 5-6 dk /20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 5 saat 20°C
Max: sınırsız
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:21°C den küçük.
Depolama Süresi:
Dyopox Shop Primer: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI:
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı
min 0°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA vc UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz, tuz, yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler İSO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Arakatın altına uygulanacak astar öncesi, yüzeyler ISO 8501-1 ‘e göre Sa 2V2 seviyesinde pürüzlendirilmelidir. Dyopox Shop Primer, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Sertleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç L^IOO bar ~4 bar
Meme çapı 0,43 -0.53 mm 0,017-0,021 inç 1,8-2,2 mm 0,070 – 0.085 inç
UYARILAR
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcakhklar(-20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox Shop Primer. Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.