DYOPOX TAR (C13)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Siyah
Görünüm: Yan mat
Yoğunluk:1,75 – 1.85 gr/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde %: Hacmen: 97-99 (renge bağlı olarak)
Teorik yayılma alanı:9.7 m2/lt (100 mikron kuru film) 20 gr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):
100 birim Dyopox Tar
100 birim HI3 Dyopox Hardener Tar
2-3 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü:-1 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: lOOn/WFT: 103|i DFT:500|i/WFT:515|!
Kuruma Süreleri(100 mikron KFK):
Dokunma Kuruma : ~8 saat /20°C
Sert Kuruma    : -24 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 5 saat 20°C / Max: 10 gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile Giderilmelidir.
Alevlenme Noktası:21°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox Tar: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.

ORTAM KOŞULLARİ:
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min
0°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylcnme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.

YÜZEY HAZIRLAMA:
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz. tuz. yağ gibi
ve UYGULAMA    kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
Yüzeyler İSO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun
işlem ile hazırlanmalıdır.
Arakatın altına uygulanacak astar öncesi, yüzeyler ISO 8501 -l’e göre Sa 21/2 seviyesinde pürüzlendirilmelidir. Dyopox Tar, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Scrtleştirici karıştırılarak ilave edilmelidir.

Uvgulama Şekli:
Ekipman    Havasız püskürtme
Basınç    -200 bar
Meme çapı    0.48-0,63 mm 0,019-0,025 inç

UYARILAR:
Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar) -20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox Tar. Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.