DYOPOX Z1NC PRİMER-L (P07)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:

Renk:Gri
Görünüm:Mat
Yoğunluk:225-2,40 gr/m)
Katı Madde %:Hacmen: 62-65
Teorik yayılma alanı: 123m2/lt (50 mikron kuru film)330 er/İt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox Zinc Primer-L 10 birim H05 Dyopox Hardener 5-10 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü:5-6 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT:30u/WFT:50u D FT: 60Lİ/WFT: 100u
Kuruma Süreleri(50 mikron KFK):
Dokunma Kuruma :~-l saat/20°C
Sert Kuruma        : ~8 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortym sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 24 saat 20°C /
Max: 30gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
Katlararası max bekleme süresi geçilirse, yüzey pürüzlendirilmelidir.
Alevlenme Noktası:23°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox Zinc primer-L: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı^
ORTAM KOŞULLARI:
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min 5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çivlenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda İyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli Oltamda uygulama yapılmamalıdır. A:>ırı sıeak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA:
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz. tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler İSO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Astarlama öncesi, yüzeyler ISO 8501-Tc göre Sa 2V2 seviyesinde pürüzlcndirilmelidir.
Dyopox Zinc Primer-L, Dyopox Hardencr ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıktırılır. Dyopox Ilardener karıktırılarak ilave edilmelidir. Uygulama öncesinde ve uygulama sırasında, karışım ara ara karıştırılarak, yüksek yoğunluklu çinkonun dibe çökmesi önlenmelidir.
Yüzey Pürüzlülük Profili: Rz 50-70 yi
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç -170 bar -4 bar
Meme çapı 0.43 – 0.63 mm 0,017 -0.025 inç 1.8 -22 mm 0.070 – 0,085 inç
UYARİLAR:
yopo.\ Zinc Primer-L ve Dyopox Ilardener neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz. Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız.
Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar(-20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLİK ve GÜVENLİK
yopo\ Zinc Primer-L, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye    zararlı    olabilir.    Kişisel    koruyucu    ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.