DYOPOX ZTNC PRIMER (P08)

TEKNİK ÖZELLİKLER VOC:
Renk:Gri
Görünüm:Mat
Yoğunluk:235-2,45 gr/ml
Katı Madde %:Hacmen: 60-62
Teorik yayılma alanı:12,2m2/lt (50liKFK)340 sr/lt
Karışım Oranı(Ağırlıkça):100 birim Dyopox Zinc Primer-08 10 birim H05 Dyopox Hardener 5-10 birim Dyopox Thinner
Karışım Ömrü:5-6 saat/20°C
Kuru Film Kalınlığı:DFT: 30Lİ / WFT: 50Lİ DFT: 60\x IWFT: 100Lİ
Kuruma Süreleri(50 \ı KFK):
Dokunma Kuruma :-1 saat/20°C
Sert Kuruma        : ~8 saat/20°C
Film kalınlığı ve ortam sıcaklığına göre kuruma süreleri değişir.
Katlararası bekleme:
Min: 24 saat 20°C /
Max: 30gün 20°C
Uzun süre bekleme sonrası, yüzeyde biriken toz, yağ gibi kirlilikler tamamen temizlenmeli, gerekirse deterjanlı su ve tatlı su ile yıkanmalıdır. Tuz kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir.
süresi    geçilirse,    yüzey
Katlararası     max    bekleme pürüzlendirilmclidir.
Alevlenme Noktası: 23°C den büyük.
Depolama Süresi:
Dyopox Zinc primer-08: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
Dyopox Hardener: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.
ORTAM KOŞULLARI    
Uygulama esnasında ve kuruma sürecinde, ortam sıcaklığı min
5°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiylcnmc noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. Kapalı ortamlarda iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Yüksek nemli ortamda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamda yapılacak uygulamalar için teknik servis biriminden bilgi alınız.
YÜZEY HAZIRLAMA ve UYGULAMA
Boyanacak tüm yüzeyler temizlenmelidir. Toz. tuz. yağ gibi kirlilikler boya uygulama öncesi yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler ISO 8504 standardına göre değerlendirilerek, uygun işlem ile hazırlanmalıdır.
Astarlama öncesi, yüzeyler TSO 8501-Te göre Sa 2/4 seviyesinde pürüzlcndirilmelidir.
Dyopox Zinc Primer-08, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner önerilen oranlarda karıştırılır. Dyopox Hardener karıştırılarak ilave edilmelidir. Uygulama öncesinde ve uygulama sırasında, karışım ara ara karıştırılarak, yüksek yoğunluklu çinkonun dibe çökmesi önlenmelidir.
 Yüzey Pürüzlülük Profili: Rz 50-70 |i
Uygulama Şekli:
Ekipman Havasız püskürtme Havalı püskürtme
Basınç -170 bar -4 bar
Meme çapı 0,43-0,63 mm 0,017-0,025 inç 1,8 – 2,2 mm 0.070 – 0,085 inç
UYARILAR
Dyopox Zinc Primer-08 ve Dyopox Hardener neme ve suya karşı hassastır. Bu nedenle ambalajların ağzını kapalı tutunuz. Uygun olmayan tinerleri kullanmayınız. Ürün için verilen bilgiler normal şartlardaki sıcaklıklar)~20°C) için tespit edilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak ürün ile ilgili veriler de değişecektir.
SAĞLIK ve GÜVENLİK
Dyopox Zinc Primer-08, Dyopox Hardener ve Dyopox Thinner uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa ve çevreye   zararlı   olabilir.   Kişisel   koruyucu   ekipmanlar kullanılarak ve yangın önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Ayrıca depolama ve taşıma   sırasında da gerekli önlemler alınmalıdır.